Wednesday, December 31, 2008

happy effin new year?

you know what makes it sad?
its probably the memories.
yeap, its the memories alright.
the happy memories that once start running back to your mind,
feels like painstakingly removing double-edged swords from your throat.

happy new year, yeah. HAPPY new year.
Happy effin new year.

last years' "new year" i had soo much fun, even though my family did not make a big deal about it [unlike the way they do every year], i had fun. i had a HAPPY new year.
this new year? well, it was happy. it was loud, i tell you, but it was just plain happy. :/

fine, i miss last year's countdown. the countdown just between the two of us. =(

Tuesday, December 30, 2008

dalawanglibotsiyam♥

ganito yun o.
kasi, marami akong nararamdamang emosyon. emosyon na takot, sabay tuwa.
tuwa, dahil natatapos naman ang taon;
takot, dahil natatapos na ang taon.

kasi, maraming nangyari sa taong ito, mga pagyayari na ni hindi ko kahit sa panaginip naisip na mangyayari pala bago nagsimula ang taon. maraming pagbabago, maraming pananatili. marami din ang nawala, at dumating sa buhay ko.

may mga bagong kaklase't kaaway, may bagong pangalan, may muntikang nasirang pagkakaibigan, may unang beses napuntahang mga lugar na nais pag-iwanan nang masasamang memorya, may mga kasalanang hindi na kailanmay maibabalik pa, may mga nagawang nais ipa-alam sa buong mundo, may mga nakilalang nais mabura sa pag-iisip, at meron ding mga nakilalang ayaw kailanman kalimutan (:

konti lang ito sa maraming pangyayari sa tatlong daan-animnapu't-apat na araw sa taon na 2008. bukas na ang huling araw sa taong ito, natanong ko sa sarili ko, may nagawa ba akong napakaganda kung kayat dapat isapuso ko itong taon na ito? O baka naman karumaldumal na nais kong ibura ang 2008 sa calendaryo nang buhay ko?

sa susunod na taon po, akoy magtatapos na nang aking pag-aaral sa sekondarya, masakit mang isipin, pero, iiwanan ko na ang naging simula nang lahatlahat ng ito. hindi ko na ito matatakasan at lalung-lalo na hindi ko rin ito mababalikan. mahirap magpaalam, pero kailangan. :(

isa lang ang nais kong iparating, may mga nangyari mang hindi natin inasahan, o ginusto, ang taong ito ay hinding hindi ko kakalimutan, dahil nakilala ko kayo, nakilala kita.;) at ang buong taon ay pinuno ng ibat-ibang kulay na kahit kailan hindi ko na isip na nag eeksist pala sa mundo natin, dahil sa inyo, sa mga taong nakapalibot sa akin, sa mga kaibigang walang sawang pagtiwala, sa mga kapamilyang nagiintindi palagi, at sa minamahal na andyan lang. [HAHA]

salamat.♥

sana, ang susunod na taon, ay hindi kasing lungkot nang pagtatapos ng taon ngayon.

Monday, October 13, 2008

SENiOR YEAR

they aint kidding mann...

IT's freaking HARRDDD..
LOL

graduation. =p